A

gundemws.az

COP 29, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə ən vacib tədbirlərdən biridir və bu zirvə yaşıl enerjinin gələcəyi və innovasiyalar mövzusunda qlobal səylərin artırılmasına yönəlmişdir. Yaşıl enerji, bərpa olunan enerji mənbələri vasitəsilə istehsal olunan və ətraf mühitə minimal təsir edən enerji növüdür. COP 29, yaşıl enerjinin gələcəyini müzakirə etmək və bu sahədəki innovasiyaları dəstəkləmək üçün dünya liderlərini və ekspertləri bir araya gətirir.

Yaşıl Enerjinin Əhəmiyyəti

Yaşıl enerji, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə əsas vasitədir. Karbon emissiyalarını azaltmaq və ekoloji davamlılığı təmin etmək məqsədi ilə bərpa olunan enerji mənbələrinin istifadəsi vacibdir. Bu mənbələrə günəş enerjisi, külək enerjisi, hidroenerji, biokütlə və geotermal enerji daxildir. Yaşıl enerjinin istifadəsi, həmçinin enerji təhlükəsizliyini artırır və fosil yanacaqların tükənməsinin qarşısını alır.

Günəş Enerjisi

Günəş enerjisi, günəş panelləri vasitəsilə günəş işığını elektrik enerjisinə çevirən bir texnologiyadır. Bu texnologiya, xüsusilə son illərdə böyük inkişaflar göstərmişdir. Günəş panellərinin səmərəliliyi artmış, istehsal xərcləri isə azalmışdır. COP 29-da günəş enerjisi sahəsindəki innovasiyalar müzakirə ediləcək və bu texnologiyanın daha da geniş yayılması üçün yeni strategiyalar müəyyən ediləcək.

Fotovoltaik Texnologiyalar: Fotovoltaik texnologiyalar, günəş işığını birbaşa elektrik enerjisinə çevirən yarımkeçirici materiallardan ibarətdir. Bu texnologiyanın səmərəliliyi artdıqca, daha çox ev və müəssisə bu mənbədən istifadə edə bilir.

Günəş Enerjisi Saxlama Sistemləri: Günəş enerjisinin davamlı istifadəsini təmin etmək üçün enerji saxlama sistemləri mühüm rol oynayır. Akkumulyatorlar vasitəsilə günəş enerjisi saxlanılır və günəş işığının olmadığı vaxtlarda istifadə edilir.

Külək Enerjisi

Külək enerjisi, küləyin kinetik enerjisini elektrik enerjisinə çevirən külək turbinləri vasitəsilə əldə edilir. Bu texnologiya da son illərdə böyük irəliləyişlərə imza atmışdır. Külək enerjisi, xüsusilə sahil və dəniz sahələrində geniş tətbiq olunur.

Offshore Külək Fermaları: Dənizdə qurulan külək fermaları, daha güclü və davamlı küləklərdən yararlanaraq daha çox enerji istehsal edir. COP 29-da offshore külək fermalarının inkişafı və bu sahədəki innovasiyalar müzakirə ediləcək.

Yeni Nəsil Turbinlər: Külək enerjisinin səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə yeni nəsil turbinlər inkişaf etdirilir. Bu turbinlər, daha az külək sürəti ilə də işləyə bilir və daha az ərazi tələb edir.

Hidroenerji

Hidroenerji, suyun potensial enerjisini elektrik enerjisinə çevirən bir texnologiyadır. Bu mənbə, dünya üzrə ən geniş istifadə olunan bərpa olunan enerji mənbələrindən biridir. Hidroenerji stansiyaları, əsasən böyük çaylar və su bəndləri üzərində qurulur.

Kiçik Ölçekli Hidroenerji Layihələri: Böyük hidroenerji layihələrinin əksinə olaraq, kiçik ölçekli hidroenerji layihələri daha az ərazi və resurs tələb edir. COP 29-da bu layihələrin üstünlükləri və inkişaf perspektivləri müzakirə ediləcək.

Ağıllı Su Bəndləri: Ağıllı su bəndləri, suyun səviyyəsini və axınını davamlı olaraq izləyən və tənzimləyən texnologiyalarla təchiz olunur. Bu texnologiyalar, enerji istehsalını optimallaşdırır və ətraf mühitə təsiri azaldır.

Biokütlə Enerjisi

Biokütlə enerjisi, bioloji materialların yandırılması və ya digər proseslər vasitəsilə enerji istehsalını təmin edən bir mənbədir. Bu mənbəyə ağac, bitki tullantıları, heyvan gübrəsi və şəhər tullantıları daxildir.

İkinci Nəsil Biokütlə Texnologiyaları: İkinci nəsil biokütlə texnologiyaları, daha səmərəli və ətraf mühitə daha az təsir göstərən proseslərdən istifadə edir. Bu texnologiyalar, kənd təsərrüfatı tullantıları və qeyri-ənənəvi bioloji materiallardan enerji istehsalını mümkün edir.

Biokütlə Enerji Saxlama Sistemləri: Biokütlə enerjisinin davamlı istifadəsini təmin etmək üçün saxlama sistemləri də mühüm rol oynayır. Bu sistemlər, biokütlədən əldə edilən enerjinin daha uzun müddət saxlanmasına imkan verir.

Geotermal Enerji

Geotermal enerji, Yer qabığının dərinliklərində mövcud olan istiliyi istifadə edərək enerji istehsalını təmin edən bir mənbədir. Bu mənbə, xüsusilə vulkanik və geotermal fəallığı yüksək olan bölgələrdə geniş tətbiq olunur.

Dərin Geotermal Sistemlər: Dərin geotermal sistemlər, Yer qabığının daha dərin qatlarından istilik enerjisini çıxarmağa imkan verir. Bu texnologiya, daha yüksək temperatur və enerji səmərəliliyi təmin edir.

Geotermal İstilik Pompaları: Geotermal istilik pompaları, evlərin və müəssisələrin istilik tələbatını qarşılayaraq enerji sərfiyyatını azaldır. COP 29-da bu texnologiyanın yayılması və inkişafı müzakirə ediləcək.

COP 29 və Yaşıl Enerji İnnovasiyaları

COP 29, yaşıl enerji sahəsindəki innovasiyaların müzakirə olunduğu və yeni təşəbbüslərin irəli sürüldüyü bir platformadır. Bu zirvə, dünya liderlərini və mütəxəssisləri bir araya gətirərək yaşıl enerjinin gələcəyini formalaşdıracaq strateji qərarların qəbul edilməsinə şərait yaradır.

Araşdırma və İnkişaf: Yaşıl enerji sahəsində araşdırma və inkişaf işləri, yeni texnologiyaların və innovasiyaların ortaya çıxmasını təmin edir. COP 29, bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığı və investisiyaları təşviq edəcək.

Siyasət və Tənzimləmələr: Yaşıl enerjinin geniş yayılması üçün uyğun siyasət və tənzimləmələrin qəbul edilməsi vacibdir. COP 29, bu sahədə ölkələr arasında qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlığı artıracaq.

İctimai Maarifləndirmə: Yaşıl enerjinin faydaları və əhəmiyyəti barədə ictimai maarifləndirmə işləri də COP 29-da diqqət mərkəzində olacaq. Bu, cəmiyyətin yaşıl enerjiyə keçid prosesinə dəstəyini artıracaq.

COP 29, yaşıl enerjinin gələcəyi və innovasiyalar mövzusunda qlobal səylərin artırılmasına yönəlmiş mühüm bir tədbirdir. Günəş, külək, hidroenerji, biokütlə və geotermal enerji sahəsindəki yeniliklər və təşəbbüslər, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə əsas rol oynayır. Bu zirvə, dünya liderlərini və mütəxəssisləri bir araya gətirərək yaşıl enerjinin gələcəyini formalaşdıracaq strateji qərarların qəbul edilməsinə şərait yaradır. COP 29, yaşıl enerjinin geniş yayılması və ekoloji davamlılığın təmin edilməsi üçün mühüm bir platformadır.

Quliyeva Dənizə,
UNEC Qiyabi və əlavə təhsil mərkəzi 2-ci kurs tələbəsi

TOP XƏBƏRLƏR