A

Tələbələrin sərbəst işlərininin şəxsi kabinetləri vasitəsi ilə distant formada təqdim edilməsi və müəllimlər tərəfindən qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün imkanlar EDUMAN sisetmində yaradılmışdır. 

Sərbəst işlərin təqdim olunmasında aşağıdakı məqamları nəzərə alınmalıdır:

  • Sərbəst iş mövzuları öncədən sistemə daxil edilmiş və tələbələr tərəfindən tam göndərilməyən fənlər üzrə sərbəst işlər (1 ballıq, 5 ballıq və 10 ballıq) olduğu kimi saxlanılır və digər sərbəst işlər müəllimlərə göndərilir
  • Sərbəst iş mövzuları sistemə yüklənilməyən fənlər üzrə müəllimlər tərəfindən yalnız 1 (bir) 10 ballıq sərbəst iş mövzusu tələbənin şəxsi kabinetinə yüklənir və 25 may 2020-ci il tarixinə qədər sərbəst işlər tələbələr tərəfindən göndərilir.

Müəllimlər tərəfindən qiymətləndirilməsi aparılmayan sərbəst iş mövzularının vaxtı 25.05.2020-ci tarixinədək uzadılıb.

TOP XƏBƏRLƏR