Eastern Europe and Central Asia institutunun nəşri ISSN 2328-8272, E-ISSN 2328-8280 olan Journal of Eastern European and Central Asian Research  adlı jurnalın elmi istiqamətləri iqtisadiyyat, ekonometrika, maliyyə, biznes, idarəetmə, mühasibat uçotudur. Jurnalın 2022-ci il 9-cu cildi, 2-ci nömrəsində UNEC əməkdaşlarının 4 məqaləsi nəşr olunmuşdur.  

  1. Benefits and risks of digital business transformation: the example of eastern Europe countries
  2. The impact of Azerbaijan's national economic development on tourism sector
  3. Comparative assessment of capital income taxation in Azerbaijan, Kazakhstan, Georgia, and Belarus
  4. The digitalization effectiveness as an innovative factor development of the agriculture in Azerbaijan

Jurnal haqqında geniş məlumat:

Daxil olduğu nüfuzlu elmi bazalar: Scopus, Web of Science

Jurnalın kvartili: Q4

Jurnalın scopus linki- https://www.scopus.com/sourceid/21100855999

Jurnalın linki- https://ieeca.org/journal/index.php/JEECAR

Müəlliflər üçün təlimat- https://ieeca.org/journal/index.php/JEECAR/instructions

Məqalələrin təqdim olunması üçün qeydiyyat linki: https://ieeca.org/journal/index.php/JEECAR/about/submissions

Ödəniş qaydaları: https://ieeca.org/journal/index.php/JEECAR/fees

- EconJournals şirkətinin nəşri ISSN 2146-4553 olan International Journal of Energy Economics and Policy  adlı jurnalın elmi istiqamətləri iqtisadiyyat, ekonometrika, maliyyə və enerjidir. Jurnalın 2022-ci il 12-ci cildi, 2-ci nömrəsində UNEC əməkdaşlarının 2 məqaləsi nəşr olunmuşdur. 

  1. Econometric Analysis of the Relationships between Growth, Exports and Energy Exports in Azerbaijan
  2. Differences in the Determinants of National Reserves across G7 and Rising Power Countries

Jurnal haqqında geniş məlumat:

Daxil olduğu nüfuzlu elmi baza: Scopus

Jurnalın kvartili: Q1-Q2

Jurnalın scopus linki- https://www.scopus.com/sourceid/21100281302

Jurnalın linki- https://econjournals.com/index.php/ijeep/index

Müəlliflər üçün təlimat- https://econjournals.com/index.php/ijeep/information/authors  

Məqalələrin təqdim olunması üçün qeydiyyat linki və ödəniş qaydaları: https://econjournals.com/index.php/ijeep/about/submissions

- Elsevier şirkətinin nəşri ISSN 0301-4207 olan Resources Policy adlı jurnalın elmi istiqamətləri sosial elmlər, iqtisadiyyat, ekonometrika, maliyyə və ətraf mühitdir. Jurnalın 2022-ci il 77-ci cildində UNEC əməkdaşının “Predicting the changes in the WTI crude oil price dynamics using machine learning models” adlı məqaləsi nəşr olunmuşdur. 

Jurnal haqqında geniş məlumat:

Daxil olduğu nüfuzlu elmi bazalar: Scopus, Web of Science

Jurnalın kvartili: Q1

Jurnalın scopus linki- https://www.scopus.com/sourceid/110031

Jurnalın linki- https://www.sciencedirect.com/journal/resources-policy

Müəlliflər üçün təlimat- https://www.elsevier.com/journals/resources-policy/0301-4207/guide-for-authors

Məqalələrin təqdim olunması üçün qeydiyyat linki: https://www.editorialmanager.com/jrpo/default1.aspx (Editorial Manager qeydiyyat qaydası- https://www.youtube.com/watch?v=fcfjIlVh3tw)

Əlavə məlumat almaq üçün elmmetrika şöbəsinə https://unec.edu.az/elmmetrika-sobesi/  müraciət edə bilərsiniz.

TOP XƏBƏRLƏR