A

Həftənin kitabı bu həftə oxuculara türk dilində “Genel muhasebe” (“Ümumi mühasibat uçotu”) kitabını təqdim edir.

Müəllifi Prof.Dr. Orhan Sevilengül olan kitab mühasibat uçotunun prinsip və qaydalarını, maliyyə hesabatlarının hazırlanmasını və vergi qanunvericiliyinin tələblərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsini əhatə edir. Kitabda həmçinin mühasibat uçotunun vahid cədvəlləri, mühasibat uçotunda hesablar planının strukturu, iqtisadi fəaliyyət növündən asılı olaraq, hesablar planının düzgün tərtib edilməsinin əsasları, maliyyə hesabatlarının elementləri, strukturu və tərtib edilməsi qaydalarından bəhs olunur.  815 səhifədən ibarət oaln “Genel muhasebe” (“Ümumi mühasibat uçotu”) kitabı türk dilindədir. İstanbulda 2016-ci ildə çapdan çıxıb.  

“Genel muhasebe” (“Ümumi mühasibat uçotu”) kitabını UNEC-in 24/7 kitabxanasından əldə edə bilərsiniz.

TOP XƏBƏRLƏR

  • Həftə

  • Ay