A

“UNEC alimlərindən kitab tövsiyələri” layihəsinin növbəti sayında UNEC-in Elm və innovasiya məsələləri üzrə prorektoru, dosent Fariz Əhmədovun Azərbaycan ədəbiyyatı klassikləri, tarix, sosial-fəlsəfi, elmi və  şəxsi inkişafla bağlı tövsiyə etdiyi 5 kitab təqdim edilir: 

1. Nizami Gəncəvi. Xəmsə

2. Nəsirəddin Tusi. Əxlaqi-Nasiri

3. İbn Haldun. Mukaddime

4.Mirzə Fətəli Axundzadə. Seçilmiş əsərləri

5. Azad Mirzəcanzadə. İxtisasa giriş

TOP XƏBƏRLƏR