A

UNEC Avropa İqtisadiyyatı Tədqiqat Mərkəzinin tədqiqatçısı ph.D. Andrea Gattonun Scopus elmi platformasında iki elmi məqaləsi çap olunub.

Tədqiqatçının “Energy vulnerability around the world: The global energy vulnerability index (GEVI)” adlı məqaləsi Journal of Cleaner Production (IF: 6.395 5-Year Impact Factor: 7.051 - Q1), jurnalında, “A taxonomy of energy resilience” adlı məqaləsi isə Energy Policy (IF: 4.880 5-Year Impact Factor: 5.458 - Q1) jurnalında dərc olunub.

TOP XƏBƏRLƏR