A

UNEC-in kitabxanası “Həftənin kitabı” adlı yeni layihəyə start verir.

Layihənin məqsədi müəllim və tələbələri zəngin kitabxana fondu ilə tanış etməkdir. Layihə çərçivəsində oxuculara hər həftə bir kitab təqdim edəcəyik.

Beləliklə “Həftənin kitabı” – Vüqar Bayramov – “Azərbaycanda iqtisadiyyatın diversifikasiyasının maliyyə təminatının gücləndirilməsi məsələləri”. Monoqrafiya/Elmi redaktor: Ə.C.Muradov. - Bakı: “Qanun” Nəşriyyatı, 2018.- 352 s.

Monoqrafiyada Azərbaycanda iqtisadiyyatın diversifikasiyası və eləcə də iqtisadi şaxələnmə ilə bağlı islahatın həyata keçirilməsi üçün maliyyə təminatının gücləndirilməsi məsələlərinə yer ayrılıb. Tədqiqatda həm müasir nəzəriyyələr təhlil edilib, həm də təbii ehtiyatlar ilə zəngin olan ölkələrdə iqtisadi diversifikasiya ilə bağlı aparılan islahatlar ətraflı tədqiq edilib. Tədqiqat həmçinin sektorlar üzrə ekonometrik qiymətləndirmə və onun nəticələrini əhatə edir. İqtisadi diversifikasiya prosesində həyata keçirilən fiskal, monetar və investisiya siyasətinin iqtisadi sektorlar üzrə təsiri ayrıca ölçülüb. Məqsəd ilk olaraq müqayisəli üstünlüyə malik olan sektorların üzə çıxarılması ilə yanaşı, gələcək reformların icrası zamanı sektorlar üzrə daha təkmil strategiyaların hazırlanmasını şərtləndirəcək nəticələrin əldə edilməsidir. Bundan başqa, iqtisadiyyatın diversifikasiyası və inkişaf meyllərinin qiymətləndirilməsi zamanı VAR modelinin ölkədə tətbiq edilən vergi güzəştlərinin proseslərə təsiri qiymətləndirilib. Ekonomik qiymətləndirmənin effektivliyinin təmin edilməsi məqsədilə iki əsas model – Vector Autoregression (VAR) və Simple Linear Regression (SLR) tətbiq edilib.

TOP XƏBƏRLƏR