A

Hər ilin may ayında Scopus indeksli jurnalların siyahısı Elsevier şirkəti tərəfindən yenilənir və CiteScore2021 sisteminə əlavə olunur.

2022-ci ildə CiteScore2021 sisteminə 27200-dən çox akademik jurnal, kitab, konfrans kitabları, biznes və ya sənayeyə aid xəbər jurnalları daxil olunub. Ümumilikdə, may 2022-ci il tarixindən etibarən, 525-ə yaxın yeni jurnal bazada indekslənmə hüququnu əldə edib.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) əməkdaşlarının nəşr aktivliyini təmin etmək məqsədilə EFTİED Elmmetrika şöbəsi tərəfindən Q1-Q2 kvartilli biznes, menecment və mühasibat uçotuna aid 960 jurnal, Scopus indeksli türk dilində olan 99 jurnal,  və rus dilində olan 427 jurnal, ümumiləşdirilib.

TOP XƏBƏRLƏR