A

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) 2022-ci il üzrə Scopus elmi nəşr platformasında indekslənən elmi əsərlərinin 49%-i (97) Q1-Q2 kvartilli jurnallarda nəşr olunub. Bu elmi əsərlərin 52-si UNEC-in professor-müəllim heyətinin payına düşür.

Məqalələrin 33-ü Social Sciences&Management, 26-sı Engineering&Technology, 14-ü Natural Sciences, 3-ü Art and Humanities, 2-si Life Sciences & Medicine elmi istiqamətlərinə aiddir.

Social Sciences & Management elmi istiqaməti üzrə 9 məqaləsi və Engineering & Technology elmi istiqaməti üzrə 6 məqaləsi olan UNEC Biznes Məktəbi və TUDİFAK-in müəllimi Hüseynli Nigar, Natural Sciences elmi istiqaməti üzrə 3 məqaləsi olan Mühəndislik fakültəsinin baş müəllimi  f.f.d.Nağıyev Tural elmi istiqamətlər üzrə məqalə sayına görə öndədir.

Q1 və Q2 jurnallarında nəşr olunan müəllif və həmmüəlliflərin siyahısının struktur bölmələr üzrə bölgüsü:  SİYAHI

Maliyyə və mühasibat fakültəsi

Maliyyə və audit kafedrası

i.e.d., prof. Məmmədov Zahid-4 elmi əsər

Elmi istiqaməti- 1 elmi əsər Engineering & Technology| Natural Sciences, 1 elmi əsər Arts & Humanities, 2 elmi əsər Natural Sciences| Engineering & Technology

Biznes və menecment fakültəsi

Biznes və logistika kafedrası

1.i.e.n., dos. Əhmədov Mirağa

Beynəlxalq iqtisadiyyat məktəbi

Beynəlxalq iqtisadiyyat və biznes kafedrası

  1. i.f.d.,dos.Alıyev Xətai- 4 elmi əsər

Elmi istiqaməti - 4 elmi əsər Social Sciences & Management

  1. i.f.d.,dos.İsmayılov Altay

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi

İctimai idarəetmə və sosial innovasiyalar kafedrası

1.c.f.d.,dos.Bayramlı Qadir

İqtisadiyyat kafedrası

1.i.f.d., dos. Hümbətova Suqra-2 elmi əsər

Elmi istiqaməti -2 elmi əsər Engineering & Technology| Social Sciences & Management

2.i.f.d., dos. Hacıyev Natiq -2 elmi əsər

Elmi istiqaməti- Engineering & Technology| Social Sciences & Management

3.baş müəllim Qiyasova Zeynəb

4.i.f.d., baş müəllim Hüseynov Ərzuman

Riyaziyyat və statistika kafedrası

1.riy.e.d, prof.Əhmədov Natiq

2.f-r.e.n., dos. Sərdərova Rita

3.müəl. Qarayev Ramiz (Tapdigoglu, R)

Rəqəmsal iqtisadiyyat fakültəsi

Rəqəmsal texnologiyalar və tətbiqi informatika kafedrası

1.f-r.e.n., dos. Abbasova Xatirə

2.i.f.d., dos. Orucova Məlahət

Mühəndislik fakültəsi

Mühəndislik və tətbiqi elmlər kafedrası

1.f.f.d., baş müəllim Nağıyev Tural-3 elmi əsər

Elmi istiqaməti - 3 elmi əsər Natural Sciences, 1 elmi əsər Engineering & Technology

2.tex.e.n., dos.İsmayıl-zadə Mətanət-2 elmi əsər

Elmi istiqaməti- 1 elmi əsər Natural Sciences,

1 elmi əsər Arts & Humanities| Social Sciences & Management

3.f.e.d., prof.Rzayev Rövnəq

4.tex.e.n., dos. Qədimova Natavan

5.b.e.n.,dos. Axundova Nazilə

6.b.f.d.,baş müəl.Babaşlı Aynur

7.fiz.f.d.,dos.Kərimova Nurlanə

8.tex.f.d., dos.Rəhimova Könül

  1. r.f.d., baş müəllim Mustafayeva Esmira

10 k.f.d., baş müəllim Niyazova Aytən

11.baş müəl.Novruzova Ulduz

Türk Dünyası İqtisad Fakültəsi

 İqtisadiyyat və işlətmə kafedrası

1.müəl.Hüseynli Nigar-9 elmi əsər

Elmi istiqaməti- 9 elmi əsər Social Sciences & Management, 6 elmi əsər  Engineering & Technology

2.Akbulaev Nurkhodza-2 elmi əsər

Elmi istiqaməti- 2 elmi əsər Social Sciences & Management, 1 elmi əsər Engineering & Technology

3.müəl. Sərxanov Teymur- 2 elmi əsər

Elmi istiqaməti- 2 elmi əsər Social Sciences & Management, 1 elmi əsər Engineering & Technology

4.i.f.d, dos. Əhmədov Fariz

5.müəl.Əliyev Təbriz

6.baş müəllim Əkbər Şahin

7.müəl.Məcidli Famil

8.müəl. Əliyev Vasif

9.müəl.Rzali Şəmsi

Rus iqtisad Məktəbi

Tətbiqi iqtisadiyyat kafedrası

1.i.e.n., dos. Həmidova Lalə

2.i.f.d., dos. Səmədova Elnarə

UNEC Biznes Məktəbi

Biznesin idarə edilməsi

1.müəl.Hüseynli Nigar-9 elmi əsər

Elmi istiqaməti- 9 elmi əsər Social Sciences & Management, 6 elmi əsər  Engineering & Technology

2.müəl. Hüseynli Bəhman-4 elmi əsər

Elmi istiqaməti - 4 elmi əsər Social Sciences & Management, 3 elmi əsər Engineering & Technology

4.i.f.d., müəl.Camalova Maral

5.i.e.n., dos. Hacıyev Nazim

6.i.e.n., dos. Məmmədli Mübariz

7.Bağırlı A-saat heabı müəllim

8.Ağayev A-saat heasbı müəllim

Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzi

Biznesin idarə edilməsi kafedrası

1.müəl.Süleymanlı Cavid-2 elmi əsər

Elmi istiqamət- 2 elmi əsər Social Sciences & Management| Engineering & Technology

2.i.e.n.,dos.Əhmədov Bağış

3.i.e.n., dos.Seyfullayev İlqar

Məlumat dekabr 2022-ci il SciVal verilənlərinə əsasən Elmmetrika şöbəsi tərəfindən hazırlanıb.

TOP XƏBƏRLƏR

  • Həftə

  • Ay