A

2022/2023-cü tədris ilinin payız semestrinə hazırlıq məqsədilə UNEC-də yeni tədris olunacaq fənlər üzrə təşkil edilmiş IV təlimlər yekunlaşıb.

Təlimlərin nəticəsi olaraq, yeni fənlərin tədrisi ən müasir dərsliklər üzrə həyata keçiriləcək.

“İqtisadi dinamikanın əsasları” fənni üzrə “Economic Dynamics” Edition RONALD SHONE, “Rəqəmsal iqtisadiyyat” fənni üzrə “Digital Economics” Harald Verby Jan A.Audestad, “Rəqəmsal marketinq” fənni üzrə “Dijital Pazarlama” Olgu Şengül 2 saate A-dan Z-ye, “Təchizat zəncirinin idarə edilməsi” fənni üzrə “Supply Chain Management” Sunil Chopra, Strategy, Planning and Operation, “Davranış iqtisadiyyatı” fənni üzrə “İktisatta davranışsal yaklaşımlar” Devrim Dumludağ, Özge Gökdemir, Colin F.Camerer, George Loewenstein, Matthew Rabin, “Çoxölçülü statistik təhlil” fənni üzrə “Çok değişkenli istatistiksel yöntemler” Prof.Dr.Reha Alpar, Doç.Dr.Şeref Kalaycı “SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri”, “İrihəcmli məlumatlar (Big Data)” fənni üzrə “Big Data Fundamentals” Thomas Erl, Wajid Khattk and Paul Buhlerin müəllifi olduqları kitablardan dərslik kimi istifadə olunacaq.

Digər yeni fənlər üzrə istifadə ediləcək dərsliklər cədvəldə qeyd edilib.

CƏDVƏL

TOP XƏBƏRLƏR