A

UNEC Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi (KİM) “Nizami Gəncəvi irsi dünya kitabxanalarında” layihəsini davam etdirir.

Layihənin beşinci sayında Danimarka Milli Kitabxanasında (Danimarka Kral Kitabxanası) Nizami Gəncəvinin irsi araşdırılıb. Danimarka Kral Kitabxanasında Nizami Gəncəvi irsinə dair ümumilikdə 286 əsər aşkar olunub. Bunlardan 30-u kitab, 167-si məqalə, 2-si audio nəşr, 42-si audiomaterial, biri dissertasiya və digər nəşr növlərinin biblioqrafik yazısıdır.

Bu əsərlər Bakı ilə yanaşı, Nyu York, London, Vaşinqton, Kembric, Praqa, Paris, Moskva, Ştudqard, Filadelfiya, Los Anceles, Portlend, Tehran, Mumbay, Leypsiq, Berlin, Oksford və s. dünyanın müxtəlif şəhərlərində, “Taylor & Francis“, “JSTOR Arts & Sciences”, “Cambridge University Press”, “BRILL”, “Cineaste Publishers”, “Carfax Publishing” və s. nüfuzlu nəşriyyat, baza və jurnallarında Azərbaycan, türk, ingilis, rus, fransız, ərəb, fars, ispan, italyan, bolqar, alman, polyak, urdu və  başqa dillərdə dərc edilib.

Araşdırma zamanı məlum oldu ki, Danimarka Milli Kitabxanasında dahi şairin irsinə aid mühafizə olunan ən qədim nümunə Leypsiqdə çap olunan, 1871-ci ildə şairin həyat və yaradıcılığı haqqında alman dilində nəşr və nəşrə əlavə edilən “İsgəndərnamə” əsərinin fars dilində mətnidir. Kitabxanada ən son nəşrlərdən biri isə 2021-ci ilin yanvarında Vaşinqtonda ingilis dilində dərc olunan “Nizaminin xatirəsinə simfoniya: 1001 gecə” (Amirov: Symphony to the Memory of Nizami; 1001 Nights) sərlövhəli məqalədir.

TOP XƏBƏRLƏR

  • Həftə

  • Ay